Wybierzjezyk: View the EPM UK websiteView the EPM Spain websiteView the EPM Poland website
EPM uruchamia Redukcja-LZO-Uzywane.com gdzie użytkownicy dopalaczy będą mogli kupić i sprzedać urządzenia bezpośrednio wśród członków z bezpłatnym doradztwem technicznym.
Zarządzanie emisją

Zarządzanie emisją

W celu uzyskania najlepszych rozwiazań technicznych i ekonomicznych należy spełnić trzy ważne kroki...

Optymalizacja suszarni - Krok 1

Profilowanie emisji - Krok 2

Instalacja Termicznego Dopalacza Regeneracyjnego - Krok 3

 

Optymalizacja szuszarni - Krok 1

Ważne jest, aby rozpocząć od optymalizacji przepływu powietrza u źródła.

Zoptymalizowane suszarnie zmniejszają rozmiar i koszty ekspolatacji urządzeń oczyszczających powietrze. Na tym etapie są instalowane zawory, które automatycznie przekierowują powietrze do atmosfery lub dopalacza.

Jeśli którekolwiek z urządzeń były wcześniej poddane optymalizacji, wydmuch nadal potrzebuje zaworów i panelu sterowania, aby działać automatycznie.

Wszystkie maszyny musza byc połączone razem poprzez centralny kanał spalin w kierunku dopalacza.

Przykłady optymalzacji wykonane przez EPM (Nacisnij na małe zdjęcie aby zwiekszyć, później używaj strzałek).

9-cio kolorowa maszyna Rotomec zoptymalizowana przez EPM 6-cio kolorowa maszyna flekso Cobden i Chadwick zoptymalizowana przez EPM

 

Profilowanie emisji - Krok 2

Projekt instalacji urządzeń oczyszczających musi być dostosowany do wolumenu przepływu i stężenia dla uzyskania jak najlepszej wydajności.

Obciążenie dopalacza może być bardzo różne w zależności od czasu pracy maszyny, ilości kolorów, zastosowanego pokrycia itp. Przeciętne emisje są mierzone dla przepływu powietrza i stężenia rozpuszczalnika w trakcie normalnego poziomu produkcji, zazwyczaj w ciągu 6-8 tygodni. To staje się podstawą projektowania dopalacza termicznego.

Przykłady profili emisji (Nacisnij na małe zdjęcie aby zwiekszyć, później używaj strzałek).

Zbiorczy kanał do dopalacza zainstalowany przez EPM Kilka zoptymalizowanych maszyn flexo ze zbiorczym kanałem Zbiorczy kanał z bypasem przygotowanym przez EPM Komin z bypasem połączny przez EPM. Kanał zbiorczy do dopalacza lub atmosfery od EPM. Kanały bypass do atmosfery.

Stanowisko monitorowania głównych emisji ze wszystkich maszyn w celu ustalenia obciążenia dopalacza.

Kontrola poziomu emisji w zbiorczym kanale wylotowym

Instalacja Termicznego Dopalacza Regeneracyjnego - Krok 3

Kiedy profil obciążenia jest znany, wówczas dopalacz może być odpowiednio zaprojektowany

Przykłady instalacji współpracujących z układem optymalizacji EPM (Nacisnij na małe zdjęcie aby zwiekszyć, później używaj strzałek)

Dopalacz z koncentratorem dostarczony przez EPM Dopalacze współpracujące z układem optymalizacji od EPM Dopalacze współpracujące z układem optymalizacji od EPM Dopalacze współpracujące z układem optymalizacji od EPM Dopalacze współpracujące z układem optymalizacji od EPM.

Dla wielu klientów podstawą jest koszt samego sprzętu. Istnieje jednak wiele innych czynników, które należy rozważyć przy wyborze dostawcy:-

 • Koszty eksploatacji - gazu i energii
 • Technologia oczyszczania
 • Przyszła rozbudowa
 • Wydajność w zakresie różnych obciążeń
 • Wydajność do spełnienia norm emisji
 • Normatywne projektowanie z zachowaniem norm bezpieczeństwa
 • Obliczenia wysokości komina
 • Producent (doświadczenie, wsparcie, serwisowanie, itp.)
 • Czas dostawy
 • Wymogi powierzchniowe
 • Wymogi serwisowe
 • Włączenia/wyłączenia w ofercie

 

 

Dostarczamy dia przemysłu graficznego ekonomiczne rozwiaznia poczawszy od optymalizacji
czesci suzacej do calych projektów redukcji emisji lotnych zwiazków organicznych (LZO).

Tel: +44 (0) 1440 767 843 Email: contact@epm.uk.com

| Wprowadzeni do EPM (Po) | Optymalizacja suszarni | 3 kroki do spelnienia | Przyklady| Predstawiciel w Polsce | Sitemap

Bookmark and Share

EPM oferuje efektywne kosztowo rozwiązania z suszarki, poprzez optymalizację zarządzania projektem dla ograniczania emisji lotnych związków organicznych. Cała zawartość tej stronie pozostają własnością intelektualną Environmental Project Management (umów) Ltd. Copyright 2009. Siedziba firmy: North View, Burton End, Haverhill, Suffolk, CB9 9AD, Wielka Brytania. Zarejestrowaną w Anglii i Walii, Reg. Nr 10515623. Rejestracja VAT. No: 266 1277 94. Ta strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana przez Pukka Communications.

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional